جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان (Salon du Livre de la montagne) هرساله در شهر پسی (Passy Mont Blanc) در کشور فرانسه برگزار می شود. در این نمایشگاه، ناشران و پدیدآورندگان کتاب، مقاله، تحقیق و هر اثری در ارتباط با کوه و طبیعت شرکت می کنند.

انجمن کوه نوردان ایران (Club Alpin Iranien) از سال 2010 تا کنون در پنج دوره از این نمایشگاه شرکت کرده و کوشیده است کشور ایران، کوه ها و جاذبه های طبیعی دیگر آن را به بازدیدکنندگان معرفی کند.