جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

نام : محمود                نام خانوادگی :  اجل                 متولد :       1281                 اهل :    همدان                    شغل : آزاد

تاریخ شروع کوهنوردی : از حدود هفت سالگی که به همراه پدر درسال 1288 به قله الوند صعود کرده.

دوره ها و کلاس ها : یک دوره ده ساله از 1290 در ارتفاعات همدان خودآموزی، دوره مربی گری 1333

مربیان و راهنمایان : کاظم گیلا نپور

 اولین صعود : قله الوند  در سال 1288 -  قله توچال در سال 1306

مهمترین صعودها : توچال 1306- شاهو 1312 – قله جوپار و لاله زار 1327- قله دنا 1329- قله هزار، لاله زار، کوشا، جوپار و چهل تن در سال 1330- کلون بستک1331- قله پراو،  نواکوه، دالاهو1333- اشترانکوه به اتفاق جهانبگلو1334- ناز، کهار، آزادکوه، قزل ارسلان1337- قله آقمه قلاق، کرکس1339- قله علم کوه و تخت سلیمان 1342.

عضویت در باشگاه ها ونهادها : گروه کوهنوردان آزاد از 1327عضو از مؤ سسین-

خدمات و فعالیت های ورزشی : علاوه بر موارد فوق پرورش شاگردان بسیار - تدوین یک جلد کتاب شعر دستنویس در وصف کوه و طبیعت و یادداشتهایی از مسیرها و فرهنگ اقوام نواحی مختلف- یادداشتهایی در طنز ، تدوین 27 نقشه و کروکی مسیرهای شخصی از سالهای 1300 تا 1350 – یک جلد کتاب خطرات دستنویس.

 شاگردان : -

پیام و پیشنهاد : ایشان در ادریبهشت 1362 درگذشته و در نتیجه موارد فوق از منبع مذکور و گفته های بستگان نامبرده بوده است.