جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

یکصد و هجدهمین نشست همگانی انجمن کوه نوردان ایران

گزارش گشایش مسیر بر روی دیواره ی «سارانورو» در ماداگاسکار

روز سه شنبه 10 شهریور 1394 از ساعت 17:30 تا 20

خیابان انقلاب نبش بهار سالن همایش های اسوه

شرکت در نشست های همگانی انجمن کوه نوردان ایران برای همگان آزاد است.