جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

روز سه شنبه دهم شهریور نود و چهار حسن گرامی، حمیدرضا شفقی و فرشاد میجوجی گزارش خود را از گشایش مسیر بر روی «دیواره ی سورونورو» در کشور ماداگاسکار در یکصد و هجدهمین نشست همگانی انجمن ارائه کردند.

این مراسم در سالن اسوه و با حضور جمع بزرگی از کوه نوردان و سنگ نوردان برگزار شد.

گزارشی از این مراسم را در کوه نامه بخوانید.

کوه نامه