جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

گزارش اکبر هاشمی از صعود بزرگ دریا به دماوند
-صعود خط الراسی بیش از ۱۲۰ قله البرز در ۱۲روز
-پیمایش بیش از ۴۰۰ کیلومتر با ارتفاع متوسط ۴۲۰۰ متر
-صعود شبانه، شاخه‌ای و حلقه‌ای قله‌های مجاور خط‌الراس
-گذر انفرادی آزاد (free solo) از گرده‌ها و شاخک‌های خط‌الراس گرده آلمانی‌ها ،گرده اسپیلت، دندان اژدها و ...
زمان: چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰
مکان: سالن اسوه، خیابان انقلاب نبش بهار مرکز همایش های فرهنگی اسوه

همگان می‌توانند در نشست‌های انجمن کوه‌نوردان ایران شرکت کنند