جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

گزارش مسیر یخچال‌ها در یخار، و صعود زمستانی شاخک علم‌کوه

گزارش مسیر "یخچال‌های ایران" در دره‌ی یخار دماوند 

و گزارش گشایش مسیر زمستانی روی قله‌ی شاخک علم‌کوه

گزارش مسیر "یخچال‌های ایران" در دره‌ی یخار دماوند:

چهارشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۵ از ساعت ۱۷ تا 19، در زنجان: میدان انقلاب، خیابان سعدی وسط، روبروی مخابرات، سالن سهروردی

و

سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۵ از ساعت 18 تا 21، در تهران: خیابان انقلاب، نبش بهار، سالن اسوه
به همراه نمایش فیلم مستند

گزارش گشایش مسیر زمستانی روی قله‌ی شاخک علم‌کوه نیز در تهران (همین تاریخ و مکان) ارایه خواهد شد.