جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

 

 

   

   

   

   

 

عکس ها از احسان بشیرگنجی ومصطفی شکرآبی -بخش عکس روابط عمومی انجمن کوه نوردان ایران