جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

اطلاعات مربوط به ثبت نام

دومین همایش ملی کودك و طبیعت

هزینه ثبت نام در دومین همایش ملی " کودك و طبیعت " براي هر نفر 50,000 تومان است . این هزینه

شامل موارد زیر می شود:

- دریافت گواهی شرکت در همایش با تایید دبیر همایش (معاون پژوهش و فن آوري دانشگاه )

همایش حاوي مقالات پایه درباره مدارس طبیعت، ویدیو هاي مرتبط با موضوع مدرسه طبیعت و فیلم هاي

سخنرانی DVD -اولین همایش ملی کودك و طبیعت

- یک وعده ناهار

- 2 وعده پذیرایی میان وعده

 پرداخت هزینه ثبت نام:به نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه -  انتقال پنجاه هزار تومان به شماره کارت 

6273-5399-9166-5840تربیت دبیر شهید رجایی تهران

نحوه ثبت نام در دومین همایش ملی کودك و طبیعت:

-1 پرداخت هزینه ثبت نام( براي هر نفر جداگانه)

-2 ارسال تصویر فیش واریزي و اطلاعات ثبت نام{ 1. نام و نام خانوادگی 2. کد ملی 3. شماره تماس 4. آدرس

ایمیل 5 .میزان تحصیلات 6 . شهر و استان محل زندگی } بهایمیلcncong2@gmail.com

در تلگرام:09339450860 

-3 بدیهی است در صورت تکمیل نکردن روند بالا ثبت نام شما نهایی نخواهد شد و شما براي دریافت بسته

همایش با مشکل مواجه می شوید.

-4 پاسخ به سوالات و مشکلات احتمالی از طریق شماره 09339450860 در تلگرام امکان پذیر است.

-5 مهلت ثبت نام تا پایان روز جمعه 10 دي ماه 1395 می باشد.

-6 محل برگزاري همایش: تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-ساختمان

معاونت پژوهشی-سالن شهید تهرانی مقدم

-7 ساعت شروع: 8,30 صبح و ساعت پایان: 6 عصر

-8 اطلاعات تکمیلی درباره همایش( آدرس محل برگزاري، برنامه زمانبندي،...) در آدرسwww.cnconf.ir