جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

 

ششمین جشنواره فیلم انجمن کوه نوردان ایران به علت به حدنصاب نرسیدن آثارارسالی به دفترانجمن

در دی ماه سال جاری برگزار نخواهد شد.

شایان ذکراست که زمان برگزاری آن به سال96 موکول گردید،که تاریخ ومحل برگزاری جشنواره مذکور

متعاقبادرآینده به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

                                                                                                          دبیرخانه جشنواره