جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

"هم اندیشی بزرگ کوهنوردان برای دماوند" ‍

 

انجمن دوستداران دماوند کوه با همراهی هیأت کوه نوردی و صعودهای ورزشی آمل و انجمن کوه نوردان ایران -

دفترآمل درنظر دارند به منظور"ساماندهی صعود مسؤلانه و راهکارهای برون رفت ازگردشگری مخرب و صعودهای

بیرویه و بیش از توان اکولوژیک قله دماوند به ویژه درضلع جنوبی، نخستین گردهمایی در این راستا را در تاریخ

پنجشنبه7بهمن ماه 95 .

درشهرستان آمل به آدرس خیابان شهیدبهشتی- اندیشه 49 سالن اداره ارشاداسلامی آمل برگزارنماید.

حضورسبزشما کوه نوردان مازندرانی به همراه کوه نوردان سرشناس کشور و مسئولین هیأت ها و باشگاه هاوگروه

های کوه نوردی موجب همدلی و اتخاذ بهترین تصمیم ها و همچنین انعکاس صدای واحد ما کوه نوردان به گوش

مسؤلین می گردد.

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran