جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

انجمن کوه نوردان ایران دهمین جشنواره یخ نوردی وورزش های زمستانی رادربهمن ماه سال جاری با حضور

ورزشکاران وعلاقه مندانی از سراسر کشور برگزار می کند.

از کلیه تولید کنندگان،واردکنندگان وفروشگاه هایی که در زمینه ورزش های یاد شده فعالیت می کنند،دعوت

می کندجهت معرفی وبازاریابی وسایل خود با تلفن:02166712243 ویابانمابر:02166712421ویاباایمیل انجمن

info@alpineclub.ir تماس حاصل نمایند.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran