جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

گزارش تصویری دهمین جشنواره یخ نوردی وورزش های زمستانی-20الی22 بهمن ماه1395

                

                       

 

                        

 

                       

 

                        

 

                        

 

alpineclub_iran@

 

instagram.com/alpineclubofiran