جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

⚪️نشست مشترک چند نمایندگی انجمن در شهرستان یزد⚪️

 در روزهای ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه، در ساختمان نمایندگی انجمن کوه نوردان ایران در شهر یزدبرگزارشد .

این محل، گردهمایی تعدادی از اعضای انجمن از شهرهای تهران ، بروجرد، یزد، آمل، و همدان ، برای هم اندیشی

در زمینه ی چگونگی فعالیت دفاتر نمایندگی بود . در این همایش"دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و

دفاتر نمایندگی تشکل های مردم نهاد" مصوب وزارت کشور و "آیین نامه ی دفترهای نمایندگی و شعب انجمن کوه

نوردان ایران " مورد بحث وبررسی قرار گرفت . حاضرین، نظرات خود را در زمینه ی تطبیق فعالیت نمایندگی های

انجمن با دستورالعمل وزارت کشور ارایه دادند؛ چند تن از حاضران پیشنهاد دادند که نمایندگی ها به عنوان

"شعبه" فعالیت کنند تا امکان و اختیارات گسترده تری داشته باشند. با توجه به ماده ی ۴ اساسنامه ی انجمن 

کهدر آن آمده است. "انجمن می تواند در دیگر نقاط کشور شعبه، یا در خارج از کشور دفتر نمایندگی دایر نماید" وبا

عنایت به این که تا کنون هم نمایندگی های انجمن در چار چوب اساسنامه ، بیشترین اختیار را برای انجام فعالیت

هایشان داشته اند،مقرر شدکه نمایندگی ها گزارش فعالیت ودرخواست تاسیس خود مبنی بر شعب یا نمایندگی

رابه دفتر مرکزی انجمن کوه نوردان ارسال نماید.تاپس ازبررسی قانونی وهماهنگی باوزارت کشور درخواست کننده

رابه وزارت کشور معرفی نماید وپس از تکمیل مراحل قانونی ،روند ثبت صورت گیرد همچنین در مورد جزئیات دیگر 

"مانند نحوه ی صدور کارت عضویت ،چگونگی دریافت حق عضویت و..."بحث وتصمیم گیری شود.

هیئت مدیره انجمن از همه اعضایی که از راه دور ونزدیک خود را به این نشست رساندند واز نمایندگی انجمن در

یزد بخاطر میزبانی دوستانه تقدیر وتشکر می کند.

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran