جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

  

   

 

با تاسف بسیار باخبر شدیم محمد کاظم گیلان پور اولین مربی کوه نوردی واسکی کشور از میان

ما رفت.

درگذشت استاد محمد کاظم گیلان پور برجامعه ی کوه نوردی واسکی ایران وورزشکاران کشور تسلیت باد.

وی پدر کوه نوردی علمی وفنی نوین ایران زمین، صاحب نخستین کتاب کوه نوردی منتشر شده در ایران به نام

پیروزی براورست وبسیاری از نخستین های دیگر ورزش کوه نوردی کشوربود.

انجمن کوه نوردان ایران این ضایعه دردناک رابه جامعه کوه نوردی ایران تسلیت عرض می کند.

 

alpineclub_iran@

 

instagram.com/alpineclubofiran