جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

با تاسف با خبر شدیم جناب آقای حامد کرامت از مربیان ومدرسان مطرح باشگاه کوه نوردی واسکی دماوند درغم

از دست دادن مادر گرامیشان به سوگ نشسته اند.

انجمن کوه نوردان ایران این مصیبت وارده رابه ایشان وخانواده محترمشان تسلیت می گوید وبرای روح بزرگ آن

مرحومه علو درجات رااز خداوند منان خواستار است.

 

alpineclub_iran@

 

instagram.com/alpineclubofiran