جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

تسلیت!

با خبر شدیم آقای غلامرضا کبیری کرمانی از اعضای فعال انجمن کوه نوردان ایران واز پیشکسوتان کوه

نوردی کرمان وعضو پیشکسوت باشگاه کوه نوردان آرش دارفانی راوداع گفتند.

انجمن کوه نوردان ایران این ضایعه دردناک را به جامعه کوه نوردی وخانواده این زنده یاد تسلیت گفته وبرای روح

بزرگ آن مرحوم علو درجات رااز خداوند منان خواستار است.

 

alpineclub_iran@

 

instagram.com/alpineclubofiran