جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 


 

بامداد روز یک شنبه کوه نورد نام آشنای ایران آقای عظیم قیچی ساز برای صعود قله لوتسه چهارمین

قله 8000متری دردنیا عازم نپال شدند،تابا این صعود ایران رادرلیست باشگاه 8000 متری ها قراردهند.

ایشان تابه حال 13 قله بالای 8000 متری رابدون اکسیژن صعود کردند که از نظر آماری در این باشگاه 

حائز اهمیت می باشد.

با آرزوی موفقیت وپیروزی برای ایشان در این صعود...

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran

 

منبع عکس:کانال فدراسیون کوه نوردی وصعود های ورزشی