جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

به مناسبت زاد روز تولد زنده یاد آیدین بزرگی ،مراسم جشن رونمایی کتاب،مسیر ایران برفراز برودپیک

روز22فروردین 1396از ساعت 17 تا19 عصردر فروشگاه نشر چشمه کوروش واقع در اتوبان شهید

ستاری برگزار خواهد شد.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran