جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

گزارشی از نشست کار گروه امور نمایندگی ها و شعب انجمن کوه نوردان ایران

 

جلسه هم اندیشی انجمن در تاریخ ۱۴،۱۳و۱۵ اردیبهشت ماه ۹۶ به میزبانی نمایندگی انجمن در

بروجرد تشکیل گردید.

در این جلسات نحوه تشکیل شعب و نمایندگی ها موردبحث وبررسی قرار گرفت.

وبه پیشنهاد اعضای شرکت کننده مقررگردید، کار گروه شهرستانها حتی المقدور در جلسات رودررو،

علاقمندان به تشکیل شعب را در جریان مقررات مربوط به تشکلهای قانونی مردم نهاد قرار داده و

متفقا نسبت به ثبت قانونی آن بامعرفی نامه از سوی انجمن کوه نوردان ایران به وزارت کشور و

استانداری و فرمانداری ها اقدام نمایند.

در برنامه جنبی کلیه شرکت کنندگان درروز ۱۴ اردیبهشت ،قله شاه نشین بروجرد را صعود نمودند.

انجمن کوه نوردان ایران از تمام اعضای انجمن در بروجرد و شهرستان های شرکت کننده و خصوصا

هیئت مدیره محترم انجمن در نمایندگی بروجرد که زحمات این گردهمایی را فراهم نموده اندو آقای

خلیلی که منزل خود رابا تمام امکانات جهت برگزاری جلسات در اختیار اعضا گذاشته بودند، کمال

تشکرو سپاسگزاری را دارد.

همچنین در ملاقاتی که با اعضای خانواده روانشادمهران برنجی که در حادثه بهمن ماه منطقه علم

کوه در سال ۸۷ جان باخت راداشتند،قرار شدیک دیواره سنگ نوردی در شهرستان بروجرد  باهمکاری

و مطالعات انجمن کوه نوردان  نصب و بنام مهران برنجی نام گذاری شود.

 

کار گروه امورنمایندگی و شعب انجمن کوه نوردان ایران

 

گزارش تصویری/:

  

  

  

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran