جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

گزارش نشست کار گروه روابط عمومی با اعضای هیئت مدیره دفتر نمایندگی انجمن کوه نوردان ایران

در دزفول

 

دراین نشست که درروز چهار شنبه ۱۳ اردیبهشت ماه ۹۶ برگزارشد،طرفین درمورد موضوعات مختلفی به بحث

وبررسی پرداختند .

دراین جلسه که با حضور آقای محمد پور وسرکار خانم اشکانی رئیس و نائب رئیس دفتر نمایندگی در دزفول برگزار

شد ،گزارشی از عملکردنمایندگی درسطح شهر و استان به کار گروه روابط عمومی ارائه نمودند.

ایشان در این گزارش خاطر نشان کردند ،

۱- تعامل کوه نوردان منطقه با دفتر دزفول.

۲-تلاش وپی گیری اعضاء برای ساخت دفتر مستقلی در دزفول ،که در آذر ۹۴ مورد بهره برداری قرارگرفت.

۳-ترغیب شهرداری  ومسئولین دولتی برای حمایت از کوه نوردان.

۴-تداوم کارهای انجمن درراستای اساسنامه و رسالتی که در مقابل علاقه مندان کوه وکوه نوردی دارند.

۵-ضرورت جلسات هیئت مدیره در نقاط مختلف کشور(شعب ونمایندگی ها).

۶-فعالیت های حفظ محیط کوهستان و تعامل با سازمان محیط زیست و کمک های محیط زیستی برای جلوگیری

از تخریب های منطقه شامل :آتش سوزی،معدن کاوی و فرسایش کوهستان توسط انسان و جلوگیری از انقراض

بعضی از موجودات زنده درحال انقراض و آموزش جوامع محلی برای جلوگیری از تخریب های انسانی در کوهستان

وتعامل با استانداری و فرمانداری شهرستان دررابطه با جلوگیری از آلودگی رودخانه دز.

۶-جمع آوری  وهماهنگی بین کلیه سمن های شمال استان خوزستان و شهر دزفول با محوریت انجمن کوه نوردان

ایران.

۷-بالا بردن بخش کیفیتی در فعالیت های NGO.

۸-کارفرهنگی و آموزشی از طرف انجمن برای گروه های کوه نوردی و گردشگری برای جلوگیری از تخریب

کوهستان.

۹-وجود طرح و برنامه و تعیین مسئولیت برای اعضاء.

ودرادامه بازدیدی از ساختمان و دفتر نمایندگی در دزفول که شامل ۲ طبقه می باشد (طبقه بالا دفتر ومحل

جلسات آموزشی انجمن وطبقه پائین محل اقامت کوه نوردان غیر بومی باپرداخت مبلغی اندک )صورت گرفت.

این بنا که با مساحت ۴۰ مترمربع در ضلع جنوبی بوستان دولت واقع شده با همت اعضای انجمن کوه نوردان و

مشارکت شهرداری دزفول احداث شده و درطول هفته محل نشست های علاقه مندان و اعضای انجمن می

باشد.

 

alpineclub_iran@

 

instagram.com/alpineclubofiran