جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

               

 

متاسفانه باخبر شدیم پدر گرامی جناب آقای وحید بهرامی مربی کوه نوردی واسکی

باشگاه دماوند واز اعضاء ومربیان انجمن کوه نوردان ایران به دیار باقی شتافتند.

 

انجمن کوه نوردان ایران مصیبت وارده را به ایشان وخانواده آن مرحوم تسلیت گفته واز خداوند متعال

صبر وشکیبایی برای بازماندگان آن مرحوم آرزومند است.

به همین مناسبت مراسم ختم آن مرحوم روز یک شنبه 96/4/25 ازساعت 17الی18:30در

مسجدالرضا واقع در خیابان خرمشهر،خیابان شهید عشقبار،میدان نیلوفر برگزار می گردد.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran