جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

گزارش تصویری سیزدهمین جشنواره روز ملی دماوند کوه

سیزدهمین جشنواره روز ملی دماوند کوه در روز جمعه 23 تیر ماه درمحل دانشگاه پیام نور 

رینه برگزار شد.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran