جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

                             

 

صعود قله کازبک توسط انجمن کوه نوردان ایران -دفترنمایندگی ارومیه

طبق خبر ارسالی از همکار خوبمان در روابط عمومی انجمن احسان بشیر گنجی، تیم انجمن کوه نوردان ایران -

دفترنمایندگی ارومیه به قله کازبک صعود کردند.

انجمن کوه نوردان ایران این صعود را به  آقای شافع دبیر دفتر انجمن و تیم ایشان تبریک گفته وبرای ایشان موفقیت

های روز افزونی را از خداوند منان خواستار است.

@alpineclub_iran

Instagram.com/alpineclubofiran