جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

انجمن کوه نوردان ایران

 

بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن کوه نوردان ایران به شماره ثبت 15367 دعوت بعمل می آیددرجلسه

مجمع عمومیعادی بطور فوق العاده که راس ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 برگزار می شود

شرکت نمایند.

 

دستور جلسه:

 

1-استماع گزارش هیات مدیره.

2-استماع گزارش بازرس.

3-تصویب تراز نامه مالی منتهی به تاریخ95/12/28.

4-انتخاب اعضای اصلی وعلی البدل بازرسین.

5-طرح سایر موارد.

 

آدرس:خیابان انقلاب-جنب خیابان لاله زارنو-شماره 590-طبقه 4-واحد 12.

 

اعضای محترم لطفا"کارت عضویت"خود راهمراه داشته باشید.

 

هیات مدیره انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran