جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

اطلاعیه شماره ۱

قابل توجه اعضای محترم انجمن کوه نوردان ایران

مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۹  برگزار می گردد.

"لازم به ذکر است که کارتهای عضویت قدیم  انجمن فاقد اعتبار می باشند."

بدین منظور اعضایی که حق عضویت خود را تا تاریخ ۹۶/۰۸/۲۸پرداخت نمایند و کارت جدید را دریافت کنند ،

میتوانند در مجمع عمومی فوق الذکر شرکت نمایند .

همچنین ، در روز مجمع به هیچ عنوان عضو گیری و دریافت حق عضویت جهت شرکت در مجمع  انجام نمی پذیرد.

لطفا " حق عضویت" خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان و به شماره حساب جاری ۷۱۷۴۶۱۷۲ و یا به شماره کارت

۶۰۳۷،۷۰۷۰،۰۰۰۲،۱۹۲۷   بنام انجمن کوه نوردان ایران واریز نمایید. و  فیش واریزی را به همراه یک قطعه عکس

خود ، جهت دریافت کارت جدید به ایمیل انجمن به آدرس:

info@alpineclub.ir

ویا

alpineclubofiran2017@gmail.com

  ارسال وبا ذخیره کردن شماره تلفن اختصاصی انجمن برای عضویت در کانال تلگرامی به نام اعضای رسمی

انجمن کوه نوردان ایران به شماره

۹۰۳۷۳۳۶۲۶۷

انجمن راهمراهی بفرمایید.

هیئت مدیره انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran