جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

اطلاعیه!!!

انجمن کوه نوردان ایران ،برگزاری روزجهانی کوهستان رابه علت جان باختن همنوردان عزیزمان درحادثه کل جنو درمنطقه

اشترانکوه تااطلاع ثانوی به تعویق می اندازد.

الان مهمترین مسئله کوه نوردی،همدردی وحفاظت روحی و روانی ازخانواده های جان باختگان است.

اطلاعات در مورد همایش وجشن روز جهانی کوهستان متعاقباً اعلام خواهد شد.

alpineclub_iran@
Instagram.com/alpineclubofiran