جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

*حجاب چهره جان می‌شود غبار تنم

خوشا دمی که از این چهره، پرده بر فکنم 

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانی است

روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم*

انجمن کوه نوردان ایران درپی حادثه تلخ بهمن در منطقه کل جنو اشترانکوه ودر گذشت ۹ نفر از یاران و همنوردانمان، این ضایعه

دردناک و غم بار رابه خانواده های آن در گذشتگان،جامعه ورزشی وکوه نوردی خراسان ولرستان وکلیه ورزش کاران وکوه نوردان

ایران تسلیت گفته واز خداوند متعال صبر و بردباری رابرای بازماندگان آن عزیزان و علو درجات رابرای آن همنوردان خواستار

است.

روحشان شاد و یادشان گرامی...

کارگروه روابط عمومی انجمن کوه نوردان ایران

alpineclub_iran@
Instagram.com/alpineclubofiran