جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

اطلاعیه!!!

 

 

انجمن کوه نوردان ایران بار دیگر ضایعه تاسف بار حادثه کول جنو را به جامعه کوه نوردی مخصوصا خانواده ی جان

باختگان تسلیت گفته و برای بازماندگان آرزوی صبر و شکیبایی دارد . انجمن کوه نوردان ایران بنا بر رسالت

فرهنگی که در امر ورزش کوه نوردی و به تبع آن صعودهای ایمن و حفظ ارزشهای این ورزش دارد، خود را ملزم می

داند، تا به بررسی حادثه یاد شده از جنبه فنی آن بپردازد. انجمن با جمع آوری مستندات و تحقیقات لازم  پس از

اخذ گزارش رسمی برنامه، در جلسه ای با حضور اعضای فنی انجمن و صاحب نظران سراسر کشور به واکاوی و

جمع بندی نهایی حادثه بصورت پژوهشی، کاربردی  خواهد پرداخت و نهایتاً پس از بررسی های لازم گزارشی

تهیهو آن را به جامعه کوه نوردی ارائه خواهد نمود، تا راهکاری عملی برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده

باشد،

 

لذا با احترام به همه ی کوه نوردان ایران زمین و نگاه و نقد آنها بر موضوع یاد شده، استدعا دارد از هر گونه قضاوت

زود هنگام برحذر بوده، تا آنچه شایسته جامعه کوه نوردی است، با شاخصه های جهانی این ورزش در یک تحلیل

جامعه شناختی از چنین حوادثی با کمترین هزینه برای خود و آیندگان بدست آوریم .

 

هیات مدیره انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran