جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

   

  

  

  

  

  

  

 

عکاس:آقای احسان بشیر گنجی

عضو کارگروه کمیته روابط عمومی انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran