جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

انجمن کوه نوردان ایران در گذشت والده مکرمه ی جناب آقای حسن زرین قلم از مربیان وکوه نوردان باسابقه انجمن

کوه نوردان ایران وباشگاه کوه نوردی واسکی دماوند را به ایشان وخانواده محترمشان تسلیت گفته واز خداوند منان

علو درجات را برای آن مرحومه خواستار است.

این مرحومه  همسر زنده یاد ثارا... زرین قلم از موسسین باشگاه کوه نوردی واسکی دماوند بودند.

هیئت مدیره انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran