جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

متاسفانه باخبر شدیم جناب  آقای حبیب جهانکار از پیشکسوتان،مربیان واعضای فعال انجمن کوه نوردان ایران در پی

از دست دادن همسر گرامیشان به سوگ نشسته اند.

انجمن کوه نوردان ایران این ضایعه دردناک را به ایشان و بازماندگان محترمشان تسلیت گفته و از خداوند منان علو

درجات را برای آن مرحومه خواستار است.

هیئت مدیره انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran