جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

جلسه مشترک فدراسیون کوه نوردی وصعود های ورزشی ج.ا.ا وانجمن کوه نوردان ایران

 

 

در پی چند نشست و جلسات قبلی، روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ،انجمن کوه نوردان ایران میزبان آقایان رضا

زارعی ومحمود میرنوری رییس و دبیر محترم فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ج.ا.ا بودند.    

در این جلسه طرفین در خصوص  فعالیتهای مشترک فرهنگی و ورزش کوه نوردی که محوریت این نشست

بودگفتگو کردند.

مقرر شد، با تدوین تفاهم نامه ای مبنی بر چگونگی  همکاری های متقابل صورتگرفته،  این امر مذکور ادامه

پیداکند.

در ادامه این نشست با اشاره به رشد کمی و کیفی کوه نوردی در چند سال اخیر در سطوح ملی و  بین المللی،

اذعان شد موفقیت های صورت گرفته مرهون نگاه متفاوت و مدیریت موفق و  کادر اجرایی فدراسیون بوده، که با

قدردانی از تلاش های صورت گرفته در این جلسه، شاهد موفقیت های بیشتری در این خصوص در جامعه

کوه نوردی باشیم .

در ادامه  با ابراز امیدواری، که این نشست فصل مشترکی در زمینه فعالیتهای فرهنگی  این دو نهاد در آینده باشد.

همچنین، با اشاره به بخشی از فعالیتهای انجمن از بدو تاسیس تاکنون از جمله برگزاری جشنواره هایی در سطح

کشور، اعم از دیواره نوردی، یخ نوردی، و فیلم های مستند کوه نوردی، و برگزاری کارگاه های محیط زیستی و

سایر فعالیتهای فرهنگی و همچنین گردآوری آثار نادر کوه نوردی، اقدامات اثر گذاری بوده که در راستای تحقق

اهدافانجمن صورت گرفته و برای ادامه فعالیتهای فرهنگی ورزشی خود در سایر زمینه ها  از همکاری با فدراسیون

و سایر سازمانهای کوه نوردی استقبال می کند.

در این نشست مقرر گردید، برای ارتقاء فرهنگ کوه نوردی کماکان همکاری های متقابل و جلسات هم اندیشی

ادامه یابد.

 

 

 

 

روابط عمومی انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran