جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

اطلاعیه شماره یک

جشنواره دیواره نوردی یافته

 

انجمن کوه نوردان ایران با همکاری فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ج.ا.ا و هیات کوه

نوردی وصعود های ورزشیاستان لرستانو دفتر نمایندگی انجمن در استان  ،جشنواره دیواره نوردی یافته

را با هدف ارتقاء صعود دیواره های بلند و معرفی جهانی این دیواره برگزار می نماید.

بدین منظور جلسات مقدماتی لازم با مسئولین فدراسیون کوه نوردی وصعود های ورزشی و هیات کوه

نوردی وصعود های ورزشی استان لرستان و دفتر نمایندگی انجمن تشکیل و برای اجرای جشنواره مذکور اتفاق

نظر لازمبه عمل آمد.

 

متعاقبا در اطلاعیه های بعدی شرایط حضور و زمان برگزاری اعلام خواهد شد.

 

دیدارهیئت مدیره انجمن با جناب آقایان رضا زارعی ومحمود میر نوری ،رئیس ودبیر محترم فدراسیون کوه نوردی

وصعود های ورزشی ج.ا.ا .

دیدار هیئت مدیره انجمن با جناب آقای آرش قیاسیان رئیس محترم هیئت کوه نوردی وصعود های ورزشی استان لرستان.

هم اندیشی هیئت مدیره با تعدادی از دیواره نوردان.

 

روابط عمومی انجمن کوه نوردان ایران

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran