جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

بادرود و شاد باش سال نو

 

انجمن کوه نوردان ایران

فرا رسیدن نوروز باستانی یادمان اَرزشمند و جاودانه نیاکان پاک سرشت که با حسن سلیقه ای ستودنی همزاد

بهار طبیعت شده است را به محضر همه ی کوه نوردان عزیز تبریک و شادباش می گوید؛ همچنین سالی آکنده از 

سلامتی و نیکبختی تواَم با صعودهای ایمن برای جامعه کوه نوردی را آرزومند است ؛ و نیز از آنجا که همه ی کوه

نوردان عزیز سفیران فرهنگی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در آگاهی رساندن آحاد جامعه در تمام ایام سال

مخصوصاً اَیام نوروز بوده اند، امیدواراست در سال پیشرو در اِشاعه این فرهنگ با رعایت موارد قانونی و همچنین با

در نظر داشتن  بیانیه تیرول سهم بیشتری درحفظ محیط کوهستان و برنامه های ایمن کوه نوردی خود داشته

باشد.

 

نوروز بمانید که ایام شمایید!

آغاز شمایید و سر انجام شمایید!

هیئت مدیره انجمن کوه نوردان ایران     

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran