جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

اطلاعیه شماره۳

اولین جشنواره دیواره نوردی یافته از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷برگزار می گردداز دیواره

نوردان سراسر کشور دعوت می شود جهت صعود وپیشبرد دیواره نوردی وتبادل تکنیکها واطلاعات در

این جشنواره شرکت نمایند.

هدف از برگزاری جشنواره ایجاد یک سایت دیواره نوردی جدید در سطح جهانی می باشد.

خواهشمند است نمایندگان انجمن در سراسر ایران وهیئت های کوه نوردی وصعود های ورزشی

استانهاوشهرستانها دیواره نوردان مشتاق را به این جشنواره اعزام ودر تامین وسایل فنی مورد

استفاده آنها را یاری دهند.

ضمناً توجه داشته باشید داشتن کارت بیمه ورزشی جهت شرکت در جشنواره الزامی است.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran