جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

اطلاعیه شماره ۴

قابل توجه دیواره نوردان وشرکت کنندگان در جشنواره یافته در دیواره یافته ۵ مسیر بشرح پیوست

آماده صعود و۴ مسیر نیز قرار است تازمان اجراآماده شود.

مسیر های انتخابی خود را با مشورت کمیته فنی جشنواره یافته مشخص وچنانچه قصد صعود

مسیرنورا دارید حتماً با کمیته فنی جشنواره (جهت تعیین نوع ابزار فنی) هماهنگ شوید.

ضمناً خوابگاه در داخل شهر خرم آباد بوسیله هیئت کوه نوردی وصعود های ورزشی استان

لرستان تامین می شود.

اگر نفراتی که تمایل به صعود های بلند بیشتر ازیک روز را دارندلطفاً چادر برای اسکان زیر دیواره

یا پرتلج برای شب مانی روی دیواره همراه داشته باشند.

 

*اطلاع داشته باشید که تهیه ملزومات فنی جهت صعود مسیر نوبه عهده تیم گشایش کننده

می باشد.*

جهت هر نوع هماهنگی فنی با شماره تلفن ۰۹۱۲۴۰۵۴۹۶۸ آقای شهرام عباس نژاد از طریق تلگرام

در تماس باشید.

درضمن داشتن کارت بیمه ورزشی برای کلیه افراد شرکت کننده در جشنواره الزامی می باشد.

 

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran