جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

اطلاعیه شماره6

 

از کلیه شرکت کنندگان محترم تقاضا می شودجهت انجام تدارکات برنامه فرم زیر را تکمیل وبه ایمیل 

انجمن به آدرس:alpineclubofiran2017@gmail.comبفرستند.

برای دسترسی به فرم مذکور می توانید آن را از کانال تلگرامی انجمن به آدرس:alpineclub_iran@

مشاهده بفرمایند.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran