جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

پیوست/اطلاعیه شماره ۴

 

*مسیرهایی که ترمیم ویا گشایش شده و قابل صعود هستند:

 

۱-زرتشت----۱۱ طول------درجه5.12b-A2

۲-آریا----۱۴طول-----درجه5.11cd

۳-گل ونی---۵طول----درجه5.11cجدید

۴-دیده بان یافته---۴طول---درجه5.12c جدید

۵-بیمارجا----۴طول----درجه5.10c

 

*مسیر هایی که تا زمان اجرای جشنواره ترمیم وتکمیل خواهد شد:

۱-سایه----۹طول----درجه5.10c

۲-دژ----۱۰طول----درجه5.11a

۳-مانا----۹طول----درجه5.10d

 

 

alpineclub_iran@
Instagram.com/alpineclubofiran