جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

 

 

 

 

پاراکلایمبینگ در یافته

مسیر جدیدی بر روی دیواره یافته باز خواهیم نمود. باشد که این حرکت متفاوتی برای دیواره نوردی

پاراکلایمبینگ در دیواره های ایران باشد. در این پروژه با دوستان عزیزی همراه خواهیم بود؛

۱- بهنام خلجی

۲- امیر سبزی

۳- حسن میرزا حسینی

۴- مهدی هواسی زاده

۵- محسن پورقاسم

این پروژه با هماهنگی کمیته فنی انجمن کوه نوردان ایران و نظارت دوست و همراه خوب مان جناب 

فرشاد میجوجی در روزهای جشنواره دیواره نوردی یافته انجام خواهد شد.

 

با تشکر فراوان از کوه نورد و دیواره نورد خوب کشورمان محسن پور قاسم برای ارسال این خبر.

 

عکس وویرایش از شاهین کمالی

 

alpineclub_iran@
Instagram.com/alpineclubofiran