جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

اطلاعیه شماره ۱۰

 

فوری

 

انجمن کوه نوردان ایران از شرکت کنندگان در جشنواره تقاضا دارد قبل از شرکت در جشنواره یافته

لینکزیر را باز کرده وفرم آن را پر کنند.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffxVOd9jBbZ1jJ8Nsmz0JRWWh-

ocm7T4ciAp_irbwqGyAhcA/viewform?usp=sf_link

 

الزاماً اسامی باید جهت اطلاع به بیمه گذار قبل از شرکت در جشنواره ارسال شود.

 

alpineclub_iran@

Instagram.com/alpineclubofiran