جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

به آگاهی می رساند که  نشست همگانی این ماه انجمن که می بایست طبق روال عادی  در دومین چهارشنبه ی ماه برگزار شود ، به دلیل اشغال بودن سالن مرکز سازمان های غیردولتی ، هفته ی آینده ( چهارشنبه 17 بهمن ماه ) در همان محل برگزار خواهد شد .

 

موضوع اصلی این نشست ، بررسی فیلم های مستند کوه نوردی است که با حضور آقایان محمود نظریان ، احمد وخشوری ، و رضا نظام دوست - از سازندگان مستندهای کوه نوردی – انجام خواهد شد  همچنین آقای دکتر مساعدیان، به معرفی سایت امداد و پزشکی کوهستان خواهند پرداخت .""