جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

انجمن كوه نوردان ايران با حسن استقبال كوه نوردان از برگزاري دوره آموزش امداد و نجات در ارمنستان، دومين دوره را نيز در فروردين ماه 1387 برگزار مي كند.
در اين برنامه ي 8 روزه كه از تاريخ 5/1/87 آغاز ميشود و در 12 فروردين ماه پايان مي گيرد فراگيران با جديدترين اصول و تكنيك هاي امداد و نجات بصورت نظري و عملي آشنا مي شوند.
مدت زمان دوره 3روز مي باشدو ديدار از مهم ترين جاذبه هاي ايروان نيز در برنامه جاي دارد.
مديريت برنامه به عهده آقاي سورن سپانيان ميباشد كه در دوره نخست مديريت و راهنمايي ايشان باعث برگزاري مناسب دوره شد. متقاضيان براي كسب اطلاعات بيشتر از ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر با شماره تلفن(66712243) دفتر انجمن كوه نوردان ايران تماس حاصل نمايند.

"بديهي است به دليل محدود بودن ظرفيت كلاس اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند