جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

به دنبال برگزاری موفق و سودمند دومین دوره آموزشی "نقشه خوانی و مسیریابی در کوهستان با "GPS در اردیبهشت ماه 1386و درخواست کوه نوردان علاقه مند، انجمن کوه نوردان ایران در نظر دارد سومین دوره را در آبان ماه 1386 برگزار نماید.
این دوره شامل 10 ساعت آموزش تئوری و یک روز آموزش عملی در کوهستان است.

مدرس: مهندس کاوه کاشفی


همزمانی محتوا