جشنواره یخ نوردی و ورزش های زمستانی نمایشگاه جهانی کتاب کوهستان آبشار سنگان دره ای زیبا در استان لرستان قله ها و یخچال های منطقه علم کوه دماوند کوه را بشناسیم!

                         

 
                       

 

 


                      

 

                          

 


                     

 


                      

 
                       

  


 

 

 

 

گزارش تصویری از جلسه روز یک شنبه 1395/10/12 در دفتر انجمن کوه نوردان ایران در رابطه با انتخابات هیئت امنای بنیاد محمدی فر و همچنین جلسه هماهنگی جشنواره یخ نوردی انجمن که قرار است در بهمن ماه سال جاری اجراء شود.
افراد شرکت کننده در این جلسه عبارتند از آقایان: استاد محمدی فر،بابازاده،عمرانی،محمدی،امرایی،هیزم کار،گرامی،نوری،ثابتیان،شیشه چی،نظام دوست،دکتر مساعدیان،شکرآبی وسرکارخانم شاندیز.

اطلاعات کامل تربه استحضارخواهدرسید.

 

alpineclub_iran@

instagram.com/alpineclubofiran

 


همزمانی محتوا