اخبار کارگروه آموزش و پژوهشاخبار کارگروه ها

اخلاق کوهنوردی- بخش دو

     در بخش یکم، چکیده اصول دوازده گانه منشور اخلاق کوهنوردی را بررسی کردیم. اینک به مجموعه ای تکمیلی از رهنودهای اخلاقی می پردازیم:

رهنمودهای اخلاقی دیگر : گذشته از منشور اخلاق کوهنوردی، در عرف و فرهنگ جهانی کوهنوردی نیز بر برخی رهنمودهای اخلاقی مهم، تمرکز شده است که از آنها می توان نکات زیر را نام برد :

– هر کوهنورد، مسئول ایمنی خود و همه کسانی است که در روند صعود، با آنها برخورد می کند.

– هیچ یک از اعضا، شرپاها، باربران و دیگر کوهنوردان را در ارتفاع تنها نگذارید. بویژه اگر این کار، آنها را به خطر اندازد.

– گزارش صعودها باید جامع، دقیق و بازتاب واقعیتها باشد. از دست بردن در واقعیتها و سانسور خطاهای خود و رخدادهای ناخوشایند در گزارش صعود خودداری کنید !

– به فرهنگ، باورها و آداب مردم کشور میزبان احترام بگذارید ! اگر برخی رسوم یا مناسک مذهبی آنها را درک نمی کنید، آنها را تحمل نمایید !

– در فوریتها، برای کمک به کوهنورد، شرپا، باربر یا مردم بومی کوهستان از هیچ تلاشی فروگذار نکنید ! تنها هنگامی می توان دست از اقدامات نجات بخش برداشت که کوچکترین تردیدی در مرگ سوژه نمانده باشد یا نهادهای حرفه ای نجات به محل رسیده باشند.

در کوهستان، هیچ « منطقه فارغ از اصول اخلاقی » وجود ندارد!

– در برخورد با مرگ گریز ناپذیر افراد، محیط آرام و آسوده ای برایشان پدید آورید و پس از مرگشان، با پیکر آنها با احترام کامل رفتار کنید. اگر انتقال پیکر آنها ممکن نیست، محل را بدقت تعیین و ثبت نمایید، مدارک و لوازم شخصی آنها را برای تحویل به خانواده شان بردارید و برای شناسایی، از آنان عکسهای کافی بگیرید. پس از برگشت، برای شناسایی خانواده آنها تلاش کنید و مدارک و لوازم را به آنان برسانید.

– تا می توانید در پاکوبها حرکت کنید، مصرف سوخت را به حداقل برسانید، تجهیزات خود را جا نگذارید، زباله ها و پسماندهایتان را پایین بیاورید و برای حفظ طبیعت، با نهادهای زیست محیطی همراه شوید.

– سنگنوردی دلخواه، آن است که به محض دیدن (On Site)، بصورت یکباره (Red Point)، با کمترین تغییر و دستکاری در سنگ و با حفظ ویژگیهای اولیه مسیر انجام گیرد. تمرین قبلی حرکتها، استراحت روی میانیها و افزودن میانیهای ثابت به مسیر، ارزش صعود را پایین می آورد.

– در صعودهای بلند، تا می توانید از کاربرد اکسیژن، طنابهای ثابت، زنجیره بارگاهها و کمک باربران و شرپاها خودداری نمایید.

– گشایش مسیرهای تازه باید بصورت سرطناب انجام گیرد، یکپارچگی مسیرهای کناری را حفظ کند، از هرگونه ابهام و تردید دور باشد و با دقت، صداقت و روشنی مستند گردد.

– همکاری کوهنوردان با حامیان مالی باید بر اعتماد دوسویه استوار باشد. کوهنوردان تنها کالایی را می توانند تبلیغ کنند که خود به آن باوردارند و زیانی برای مردم یا طبیعت ندارد. آنها نباید با تضمین صعود خود، برای جلب حمایت مالی تلاش کنند.

– کوهنوردان باید کارکردشان را مسئولانه و واقعگرایانه به افکار عمومی و رسانه ها گزارش دهند، از بزرگنمایی دوری کنند، از دامن زدن به نگرشهای عامیانه در باره کوهنوردی خودداری نمایند و برای آگاه کردن جامعه از ارزشهای اجتماعی این ورزش تلاش کنند.

– کاربرد مواد و روشهای ممنوع در ورزشهای دیگر، در کوهنوردی نیز جایی ندارد. شوربختانه بسیاری از کوهنوردان ما با این رویکرد بیگانه اند. به گمان آنان، مصرف دارو در روند صعود اشکالی ندارد و برخی از آنها، هیچ صعودی را بی مصرف دارو به پایان نمی برند ! این کوهنوردان باید بدانند که دوپینگ در کوهنوردی، هم خطرناک و هم غیر اخلاقی است. بسیاری از موارد مصرف دارو توسط کوهنوردان ما دوپینگ به شمار می آید، مگر آنکه برای « درمان » بیماری معینی که در ارتفاع پدید آمده یا « کنترل » بیماری مزمن زمینه ای باشد. مصرف هر گونه دارو با هدف نیروزایی، « پیشگیری » از کوه گرفتگی یا « کمک » به هم هوایی، مشمول حکم دوپینگ است و هیچ گونه دستاویز پزشکی یا اخلاقی ندارد. در کوهستان، تهی بودن بدن از هر گونه دارو، مخدر، محرک و … یک اصل مهم و کلیدی است و صعودهایی که به کمک این مواد انجام می گیرند، ارزش چندانی ندارند !

« چکیده »

     خطرات و چالشهای پرشمار پروژه ها، اتحادیه جهانی کوهنوردی را بر آن داشت که منشور اخلاق کوهنوردی را پدید آورد. این سامانه اصول و ارزشها، چارچوبی برای کوهنوردی آرمانی امروز است. منشور بر پایه ارزشهایی چون کرامت انسان، زندگی آزاد و شاد، یکپارچگی طبیعت، همبستگی انسانها، درستکاری، آرمانگرایی جسمی و ذهنی و نزدیک شدن به مرز تواناییهای خود استوار شده و دارای دوازده اصل زیر است:

     مسئولیت فردی، روحیه تیمی، احترام به جامعه کوهنوردی، آداب سفرهای برون مرزی، مسئولیت راهبران و راهنمایان، برخورد با فوریتها و مرگ، دسترسی و حفظ زیست محیط، روشهای برتر صعود، آداب نخستین صعودها، چارچوب حمایت و تبلیغات، موارد کاربرد اکسیژن و چارچوب صعودهای تجاری. منشور اخلاق کوهنوردی بر این موضوع تاکید دارد که هیچ پروژه و کوهستانی، بیرون از گستره کارکرد اصول اخلاقی نیست.

منبع : Mountain Ethics- UIAA- 2009

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا