البرز قصه ما هم جاودانه شده

در روزهای که بعضی از سازمانهای دولتی برای خاموش کردن آتش، از ابزار گرو کشی استفاده می کردند.
ولی البرز قصه ما همچون آرش کمانگیر، دل نه به کوه دماوند، بلکه دل به آتش جنگل زده برای ما جاودانه شد
روی سیاهی که به زغال خواهد ماند
متاسفانه البرز زارعی پرکشید.
قهرمان دیگری که خود را به آتش زد تا درختان ایران بمانند.
امشب درختان برای البرز عزاداری می‌کنند.

Leave a Comment

شماره تماس ما : ۶۶۷۱۲۲۴۳ – (۹۸۲۱+)
ArabicChinese (Simplified)Chinese (Traditional)DutchEnglishFrenchGermanItalianPersianPortugueseRussianSpanishTurkish