اخباراخبار کارگروه نمایندگی هااخبار کارگروه ها

اولین نشست(مجازی)نمایندگی ها ودفاترانجمن درسال ۱۳۹۹

شروع ساعت17

ختم جلسه ساعت18:30

این جلسه بصورت مجازی درتاریخ سه شنبه 2اردیبهشت99باحضور فعال نفرات 25 نمایندگی شهرستانهاوچندتن از اعضاء هیئت مدیره و بازرس انجمن و کارگروه ها برگزارشد.جلسه بامعرفی نمایندگانی که حضورداشتندوخیرمقدم وخوشامد گویی جناب بختیاری مسئول کارگروه دفاتر نمایندگان انجمن وتبریک فرارسیدن روززمین پاک آغاز شدوجناب بختیاری ازهمگان خواستندکه پس ازشنیدن موضوعات مطرحه واقدامات انجام شده توسط کارگروهها دراین مدت،سوالات وپیشنهادات خودرامطرح نمایند.

1- صحبت درمورد بیانیه ای که درهمایش آمل به تصویب رسیدآغازشدوبابرنامه ریزی برای تعیین زمان نشست های بعدی نمایندگان درتابستان وتعیین میزبان آینده ی همایش ادامه پیدا کردکه مقررشد ، هرکدام از دفاتر نمایندگی آمادگی میزبانی را در فصل تابستان داشتند تا پایان اردیبهشت پیشنهاد خود را اعلام نمایند.

2- موضوع بعدی درموردپرداخت به موقع حق عضویت دفاتر واعضاکه قبلاهم درنشست آمل مطرح شده بودومجددا تاکید شد که طبق مواد ۱۰ و ۳۳ اساسنامه تمامی اعضابایدحق عضویت خودرا پرداخت نموده ودفاترنمایندگی نیز موظفندآمار وتعداداعضای فعال خود را درلیستی بصورت فرم شماره 1و2که قبلا دراختیارشان گذاشته شده واکنون مجددا در گروه قرارداده شد، به دفتر انجمن ارسال و برای پیگیری کپی آن را برای مسئول کارگروه بفرستند .که این اولین ولازم ترین شرط برای عضویت و فعالیت قانونی دفاتر نمایندگی میباشد.البته تاکنون غیرازچندتن از نمایندگی هاباقی دفاترهنوز لیستی ارائه ننموده اند ، لذا درخواست می شود کلیه دفاتر نمایندگی لیست اعضاء خود را به همراه صورتجلسه معرفی نماینده خود به دفتر مرکزی ارسال و کپی نیز برای این کارگروه فرستاده شود تا در کوتاه ترین زمان مجوز فعالیت با شرایط جدید تمدید گردد.

3- مبحث مهم بعدی درمورد دفاتری ست که مجوز خود راتمدید نکرده وهیچگونه  جلساتی درهیچ محل تعریف شده ای برگزار نکرده اندکه بایددراسرع وقت نماینده ای ازسوی خودبه انجمن معرفی نمایند.

4- همچنین درخصوص برگزاری مجمع سالانه که قراربوددراردیبهشت باحضورتمامی نمایندگان فعال برگزار گرددوحضور دراین نشست وشرکت درانتخابات بازرس و…. منوط به ارائه لیست وفرم های تکمیل شده ی نمایندگی هامیباشد.درضمن خاطرنشان شد که احتمالا انتخابات مجمع با توجه به شرایط خاص کنونی بصورت مجازی برگزار گردد.

5- درمرحله ی بعدازجناب رضاخانی ریاست محترم انجمن ودکترجوادی مسئول آموزش وپژوهش وجناب مشیرهاشمی مسئول سایت انجمن دعوت شد که سخنان خودرادرخصوص فعالیت های انجام شده تاکنون بیان کنند که جناب آقای رضاخانی (رئیس انجمن کوهنوردان ایران) ضمن خوشامدگویی و تبریک سال نو ، و تشکر از نمایندگی ها، درخواست داشتند نمایندگی ها برای پیشبرد اهداف انجمن با کارگروه مربوطه همکاری های همه جانبه ای داشته باشند . سپس آقای دکترجوادی در موردلزوم برقراری وایجادروابط بین نمایندگی ها باتوجه به شرایط حادکنونی راهکارهایی درخصوص مباحث نظری ولزوم برقراری آموزش وپژوهش واینکه آموزش های علمی مهارتی درمحیط های باز قابل ارائه میباشند بیان کردند و درخواست داشتند دفاتر نمایندگی فرم های ارسالی در خصوص نیاز سنجی آموزشی را تکمیل و به دفتر انجمن ارسال نمایند.

6- طرح جدید و بسایتhttps://alpineclub.ir/ انجمن توسط جناب مشیرهاشمی وبه کوشش کارگروه سه نفره ی ایشان که اطلاعاتی درمورد راه اندازی مجدد سایت وانتخابات بصورت مجازی وآنلاین، توسط ایشان ارائه شد.

7- جلسه باارائه ی مطالب وپیشنهاداتی ازسوی نمایندگان محترم دزفول.ماکو.بروجرد.قائم شهرو ایلام ، آمل ، اردبیل …..ادامه پیداکردکه دراین قسمت هم جناب بختیاری وسرکارخانم شاندیز ، آقای عرب ورامین وجناب نوری بازرس محترم انجمن پاسخگو بودندوجناب نوری درخصوص ثبت نام مجدداعضاء طبق آیین نامه که درپایان درهمین گروه قرارداده شد تاکید کردند

8- همچنین مقررشدآیین نامه هاجهت اطلاع درسایت انجمن قرارداده شود.

9- درمجموع درپایان جلسه مشخص شدکه مواردذیل بایدتعیین تکلیف شوند:

الف)وضعیت تمدیدنمایندگی ها وپرداخت حق عضویت ومعرفی اعضای فعال وتعیین درصد سهم دفاترنسبت به حق عضویت.

ب)تاریخ تشکیل مجمع عمومی وانتخابات ونحوه ی انتخابات بازرس انجمن.

ج)معرفی سایت واطلاع رسانی درموردسایت انجمن وراههای امکان دسترسی به مطالب مطرحه ازسوی انجمن(چون زین پس دسترسی به مطالب از طریق سایت وجلسات غیرحضوری انجام میگیرد).

د)مقرر شددرخصوص حدودسهم نمایندگی هااز حق عضویت پرداختی درمجمع تصمیم گیری شود واعلام شد هیئت مدیره تابع این تصمیمات اتخاذشده  خواهد بود.

 

تدوین توسط روابط عمومی کارگروه نمایندگی ها

                     مانا مطیع

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا