خطاهای شایع در دره نوردی

 • تکنیک نامناسب حمایت
 • حرف زدن غیر ضروری در محل حمایت
 • همراه داشتن ابزار و لوازم اضافی
 • حرکت دادن سنگ های سست
 • نصب کارگاه های نادرست یا نامناسب
 • عدم کنترل ابزار و تجهیزات یکدیگر
 • امتحان نکردن کارگاه ها، پیش از استفاده
 • موقعیت نامناسب افراد و طناب ها در صف
 • عدم حمایت یکدیگر در مسیر
 • پرش به درون آب های ناشناخته
 •  اتکای بیش از حد به اطلاعات دیگران
 • ….

 

Leave a Comment

شماره تماس ما : ۶۶۷۱۲۲۴۳ – (۹۸۲۱+)
ArabicChinese (Simplified)Chinese (Traditional)DutchEnglishFrenchGermanItalianPersianPortugueseRussianSpanishTurkish