اعضا هیئت مدیره


۱-یونس رضاخانی       (رییس هیئت مدیره)

۲-سیامک شایانپور      (نایب رئیس)

۳-اخترشاندیز              ( دبیر)

۴-حامد عرب ورامین    (امورمالی-خزانه) 

۵-محمد رشتچی

۶-علیرضا زارعی

۷-بهرام ذوالفقاری

۸-علی غلامحسینی

۹-فریبا بخشایش

۱۰-محمد نوری           بازرس

۱۱-علی کماری زاده   بازرس


دکمه بازگشت به بالا