اهداف انجمن


۱ –  گسترش همکاری های ورزشی و دوستی بین کوه‌نوردان

۲ – ارتقا و ترویج فرهنگ کوه‌نوردی


روش اجرا:

۱ – پژوهش در زمینه کوه‌نوردی و کوه‌ها

۲ –  ایجاد مرکز اطلاع رسانی

۳ – انتشار نشریه

۴ – تشکیل کتابخانه تخصصی

۵ – تشکیل گنجینه آثار و وسایل کوه‌نوردی و کوه‌نوردان

۶ – کمک به تشکیل و توسعه مراکز آموزش کوه‌نوردی

۷ – تلاش در راستای حفظ محیط‌های کوهستانی

۸ – تلاش در راستای حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری محیط کوهستان

۹ – شناسایی و پشتیبانی از فرهنگ بومی مناطق کوهستانی

۱۰ – کمک به بهسازی مناطق تخریب شده

۱۱ – حفظ میراث‌های طبیعی و فرهنگی محیط‌های کوهستانی در جهت توسعه پایداری این مناطق

۱۲ – پشتیبانی از کوه‌نوردان و سازمان‌های کوه‌نوردی و تبیین حقوق آنها

۱۳  – کمک در تعریف استانداردها و نظارت بر ایمنی و کیفیت وسایل کوه‌نوردی

۱۴  – پشتیبانی از حرکت‌های نو و خلاق در کوه‌نوردی با توجه به معیارهای جهانی این ورزش

۱۵ – تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط با سازمان‌های مشابه خارجی در راستای اهداف انجمن

۱۶ – کمک در امر جستجو و امداد و نجات کوهستانی

دکمه بازگشت به بالا